Διοικητικό Συμβούλιο

Τα αποτελέσματα των εκλογών στις 31/10/2012 είχαν ως εξής:
Πρόεδρος
Τζίνα Φλίγκα (6934014425) -  info@xeni.gr  

Αντιπρόεδρος
Νόντας Δρούζας (6957505230)    

Γραμματέας
Χρήστος Χρόνης (6977671909)

Ταμίας
Γεώργιος Τράκας (6936117126)

Μέλη
Γεώργιος Τζαβάρας (6947127483)
Αναστάσιος Μήκος (6942983563)
Βασίλης Μητσόπουλος (6938994184) 
Μαρία Καίσαρη (6948206131)
Νικόλαος Σκανδάλης  (6944570718)